Temel Linux Komutları

Temel Linux Komutları

 • ls = Dizinde bulunan her şeyi listeler.
 • ls -a = Gizli dosyalar ve dizinler ile beraber listeler.
 • ls -l = Bütün dosyaların boyut ve tarihini göstererek listeler.
 • tar -zxpf = Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
 • tar -xpf = Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
 • gunzip = Uzantısı .gz olan dosyaları açar.
 • cp = Dosyayı kopyalar.
 • mv = Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar.
 • mkdir = Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 • rmdir = Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
 • rm = Dosya silmenizi sağlar.
 • rm -rf = Dizin silmenizi sağlar.
 • cd = Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 • cd .. = Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • cd ~ = En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 • pwd = O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
 • lynx = Belirtilen siteyi görüntüler.
 • df = Harddisk istatistiklerini gösterir.
 • quota = Disk kullanımınızı gösterir.
 • uname = İşletim sisteminin durumunu gösterir.
 • whoami = Kendi bilgilerinizi gösterir.
 • who = Sunucuya bağlı olanları gösterir.
 • last = Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
 • whereis = Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
 • ps -x = Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
 • ps -a = Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
 • ps -ux = Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
 • kill Pid_number = numarası verilen işlemi durdurur.
 • killall = Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 • whatis = Belirtilen komutun açıklamasını verir.
 • man = Komut hakkında yardım görüntüler.
 • reboot = Sunucuya restart atar
 • uptime = Makinenin ne kadar süredir açık olduğunu gösterir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.