Linux Türkçe Klavye Çevirme

Kali Türkçe Klavyeye çevirme
Kali Türkçe Klavye
Komut Satırından klavye dilini değiştirme
Kali Change keyboard Language
Kali change keyboard language
Kali change language shortcut
ubuntu 18.04 change keyboard language
ubuntu 18.04 change keyboard language shortcut
ubuntu 18.04 change language shortcut
linux change keyboard layout to us command line
ubuntu 18 change language shortcut
ubuntu 18.04 change keyboard layout
ubuntu 18.04 change keyboard layout command line
ubuntu switch language alt shift

Linux işletim sistemlerinde aşağıdaki komutu kullanarak klavye dilinizi Türkçe’ye kolaylıkla çevirebilirsiniz.

Linux keyboard language change – Linux türkçe klavye

Linux işletim sisteminin komut satırına aşağıdaki komutu yazarak kalvye dilinizi Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

setxkbmap tr