Freeradiusu Active Directorye Bağlama – Freeradius Active Directory Integration

Freeradius Active Directorye Bağlama – Freeradius Active Directory Integration

Ubuntu üzerinde freeradius AD integration yapmak için öncellikle makineyi domaine almak gerekmektedir, bunun için sabma, kerberos ve winbind’in kurulu olmasi lazim asagidaki adimlari izleyerek ilgili paketleri kurup makineyi domaine almak gerekiyor

apt install samba
apt install krb5
apt install winbind

paketler kurulduktan sonra
/etc/samba/smb.conf içerigi aşağıdaki gibi olmalıdır.

[global]
  netbios name = THISSERVERNAME
  workgroup = WINDOWSDOMAIN
  server string = RADIUS server
  security = ads
  invalid users = root
  socket options = TCP_NODELAY
  idmap uid = 16777216-33554431
  idmap gid = 16777216-33554431
  winbind use default domain = no
  winbind max domain connections = 5
  winbind max clients = 1000
  password server = *
  realm = WINDOWSDOMAIN.EXAMPLE.COM

Bu configler yapildiktan sonra makineyi domaine almak için asagidaki komut kullanilmaktadir

net ads join -U Administrator

Ardindan islemin basirili olmasi beklenmektedir. islem basirili bir sekilde tamamlandiktan sonra domaine girip girmedigini dogrulamak için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır.


wbinfo -u
komutu basilarak AD'deki user listesinin görülmesi gerekmektedir.

winbind için gerekli izinler alttaki şekilde verilmelidir.

usermod -a -G winbindd_priv freerad
chown root:winbindd_priv /var/lib/samba/winbindd_privileged/

Makinenin domaine alınma işlemi tamamlandıktan sonra alttaki adımlar takip edilerek freeradius 3.0.x versiyonunun kurulumu yapılmalıdır.

sudo add-apt-repository ppa:freeradius/stable-3.0
sudo apt-get update
apt install freeradius freeradius-ldap freeradius-utils

freeradius kurulumu tamamlandıktan sonra normal radius ayarlarınızı yaptıktan sonra aşağıdaki ayarları yapınız.

mods-enabled/eap > sertifika path’lerinin belirlendigi dosyadir içerigini asagidaki sekilde düzenleyiniz.
tls-config tls-common {
private_key_file = /etc/freeradius/key.pem > kendi sertifikanizin key dosya path’ini
certificate_file = /etc/freeradius/cert.pem > kendi sertifikanizin cert dosya path’ini
ca_file = /etc/freeradius/ca.crt > kendi sertifikanizin CA dosya path’ini
dh_file = /etc/freeradius/dh > kendi sertifikanizin dh dosya path’ini
random_file = /etc/freeradius/random > kendi sertifikanizin random dosya path’ini

mods-enabled/ldap > dosyasini kendi ldap bilgilerinize göre düzenleyiniz.
mods-enabled/mschap > dosyanin içerigini aşağıdaki gibi düzenleyin

winbind_username = "%{mschap:User-Name}" 
winbind_domain = "WINDOWSDOMAIN" 

mods-enabled/ntlm_auth > dosyanin içerigindeki program satirini kendi bilgilerinize göre düzenleyin.

Freeradius Active Directory Integration

Freeradiusun hakkında yazımızı okumak için tıklayın.


Referanslar

Freeradiusu Active Directorye Bağlama – Freeradius Active Directory Integration” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.