Ansible ile HP – Aruba Switch Configuration Backup

Ansible ile HP – Aruba Switch Configuration Backup
Ansible hp switch config backup
Ansible HP Procurve switch configurasyon backup
Procurve config backup
Ansible ile Aruba Siwtch konfigürasyon yedeği alma

Ansible ile HP – Aruba Switch Configuration Backup Playbook

Switchlerinizin konfigurasyon yedeklerini ansible ile bir tftp server’a almak için aşağıdaki playbook’u yazmanız yeterlelidir.

Playbook’u yazmadan önce /etc/ansible dizininin altındaki hosts dosyanızın içine konfigürasyon yedeğini almak istediğiniz switchlerinizin ip adreslerini yazmanız gerekmektedir. Örnek hosts dosyası aşağıdaki gibi olabilir.

[HP]
Switch-1 ansible_host=10.100.0.1
Switch-2 ansible_host= 10.100.0.2
Switch-3 ansible_host= 10.100.0.2
Switch-4 ansible_host= 10.100.0.3
Switch-5 ansible_host= 10.100.0.5

hosts dosyanızın içine yurkarıdaki gibi switch bilgileriniz ekledikten sonra aşağıdaki playbook’u /etc/ansible/playbook dizininin altına yazabilirsiniz.

---
#Bu kısımda varsa daha önce /tftpboot dizinine alınan yedekler onları başka bir dizine taşıyoyoruz.
- hosts: localhost
connection: local
tasks:
- name: move old config backups file
shell: |
touch /tftpboot/localhost.conf
mv /tftpboot/*.conf /tftpboot/config_backups/
tar -cvzf /tftpboot/config_backups/switch_configs_{{ansible_date_time.date}}.tar.gz /tftpboot/config_backups/*.conf
rm /tftpboot/config_backups/*.conf

#Burada ise /tftpboot dizinine configurasyonların yedeğini alacağımız bir dosya oluşturuyoruz.
- hosts: HP
connection: local
tasks:
- name: create file
shell: |
touch /tftpboot/{{ansible_host}}.conf
chmod 777 /tftpboot/{{ansible_host}}.conf
delegate_to: 127.0.0.1

#Burada ise switchlere teker teker girip switch configurasyonlarını tftp serverimize gönderiyoruz.
- name: backup HP runing config
aruba_config:
lines:
- copy running-config tftp TFTP_SERVER_IP_ADRESİNİZ {{ansible_host}}.conf
register: confighp

Yukarıdaki kodları alıp bir playbook oluşturarak kendi network switchlerinize ait configurasyon yedeklerini tek bir playbook ile alabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.